UC

Verbinding

De verbindingsinstellingen voor de Unified Communicator Server:

Connection

*OPMERKING: De aanmeldingsopties zijn niet beschikbaar als de instellingen van de mobiele client vooraf zijn geconfigureerd door de systeembeheerder:

Server adres:Voer het IP-adres of de domeinnaam in bij de instelling "Serveradres".

*OPMERKING: Om een specifiek poortnummer te gebruiken, voegt u het met een dubbele punt toe aan het IP-adres of de domeinnaam. Bijvoorbeeld: 175.1.2.3:12345

Om een versleutelde TLS-verbinding te forceren (aanbevolen), voegt u TCP-poort 21051 (standaard), of het specifieke poortnummer dat door uw beheerder is verstrekt, aan het IP-adres of de domeinnaam toe, zoals eerder beschreven.

Overschakelen naar een andere server:Om de server te wijzigen waarbij uw mobiele apparaat is geregistreerd, selecteert u deze optie en voert u een nieuw IP-adres of domeinnaam in.

*OPMERKING: Als de instellingen van de mobiele client vooraf op de nieuwe server zijn geconfigureerd, zal de UC client app automatisch de configuratie-instellingen vernieuwen en verbinding maken met de nieuwe server.

Indien het apparaat echter niet vooraf is geconfigureerd en aangesloten, moeten de stappen worden gevolgd die in de sectie Welkomstscherm en Menu Serverconfiguratie zijn vermeld.

Gebruikersnaam:Voer de gebruikersnaam in die u heeft ontvangen van uw beheerder. Deze moet met de gebruikersnaam die is ingesteld in uw Server-gebruikersinstellingen overeenkomen.

Wachtwoord:Voer het wachtwoord in dat vooraf op de server is geconfigureerd.

Vaste telefoontoestel:Voer het toestelnummer in dat de vaste telefoon vertegenwoordigt.

*OPMERKING: Dit kan hetzelfde als een mobiele extensie zijn.

*OPMERKING: Dit kan leeg worden gelaten als alleen een vaste telefoon wordt gebruikt. Voor mobiele extensies voert u het nummer van de extensie in die het mobiele apparaat op het telefoonsysteem vertegenwoordigt. Dit kan hetzelfde zijn als de extensie van de bureautelefoon, of het kan een virtueel extensienummer zijn.

*OPMERKING: Unified Communicator moet worden geconfigureerd om in dit stadium verbinding te maken en te communiceren. Het kan zijn dat de Doorkiesinstellingen ook geconfigureerd moeten worden om Unified Communicator volledig te kunnen gebruiken.

 Report this page

Personal/Company details provided to us through this website regarding an enquiry will only be used to specifically deal with that enquiry. We will not disclose your personal information to a third party or use it for marketing purposes without your permission. Please see our Privacy Policy for more information.