UC

Installatie

Vereisten en Configuratie

*OPMERKING: Raadpleeg de Server Installatiehandleiding voor de vereisten en installatie-informatie met betrekking tot Unified Communicator.

Provisioning:

Gebruikers configuraties voor Unified Communicator zijn voorgeconfigureerd op de server. De eindgebruiker zal het IP adres van de Unified Communicator server na de installatie van de app moeten invoeren.

Bij het verbinden van de mobiele app, zal de server automatisch de gebruiker bevoorraden.

*OPMERKING: Neem contact op met uw beheerder als de gebruikersaccount nog niet is aangemaakt. Handmatig instellen is ook mogelijk, zie de Installatiegids voor Servers voor meer gegevens.

*OPMERKING: Als u verbinding maakt met een Tenanted server, is het vereist dat de Mobiele licenties aan de Master Tenant worden toegewezen.

GSM:

Unified Communicator gebruikt de kiezer die door het Android besturingssysteem (gewoonlijk een GSM kiezer) op uw mobiele apparaat wordt getoond om te bellen en gebeld te worden - het installeert geen IP telefoon.

Client Installatie

1. Zoek in de Play store naar 'Unified Communicator' en selecteer 'Installeren'.

Installation

*OPMERKING: Als u 'Installeren' selecteert, wordt het systeem automatisch op het mobiele apparaat gedownload/geïnstalleerd.

Installation

2. Selecteer "Openen" om Unified Communicator te starten.

Installation

3. Voer het IP-adres of de domeinnaam van de server in en selecteer "Volgende":

*OPMERKING: Het IP-adres of domein moet door de beheerder worden verstrekt. Voorbeeld:175.123.123.123 of 175.123.123.123:12345 (IP met optioneel poortnummer).

4. Een bericht zal aangeven dat de configuratie geslaagd is. Selecteer "Voltooien" om Unified Communicator te starten:

preconfig

*OPMERKING: (Optioneel) Als uw instellingen niet vooraf zijn geconfigureerd, krijgt u een scherm te zien met twee opties. Selecteren van 'Vernieuwen' zorgt ervoor dat Unified Communicator opnieuw op uw voorgeconfigureerde instellingen controleert (aanbevolen verbindingsmethode).

Om Unified Communicator zelf te configureren, tik op Handmatig instellen om het Hoofdmenu Instellingen te openen.

*OPMERKING: Om toegang te krijgen tot het menu Instellingen van Unified Communicator, selecteert u de knop 'Overzicht' op het mobiele apparaat zelf.

Overview

Selecteer 'Verbinding' in het menu Instellingen om de verbindingsparameters handmatig in te stellen:

preconfig

De verbindingsinstellingen worden hieronder samengevat:

*OPMERKING: Opties zullen als niet beschikbaar verschijnen als de serverinstellingen vooraf geconfigureerd zijn.

login

Server adres:De gegevens die u op het Welkomstscherm hebt ingevoerd moeten hier al op hun plaats staan. Zo niet, voer dan het IP-adres van uw server in. Om een specifiek poortnummer te gebruiken, voegt u het aan het IP-adres toe met een dubbele punt, bijv. 192.0.2.1:12345. Om een versleutelde TLS verbinding (aanbevolen) af te dwingen, moet u TCP-poort 21051 (standaard), of het poortnummer van uw beheerder toevoegen aan het publieke IP -adres zoals hierboven uitgelegd.

Vooraf geconfigureerde instellingen

Als uw mobiele client instellingen vooraf door uw systeembeheerder zijn geconfigureerd, dan worden de login opties grijs weergegeven en zijn niet beschikbaar om te bewerken.

Overschakelen naar een andere server

Om de server te wijzigen waarbij uw mobiele apparaat is geregistreerd, selecteert u deze optie en voert u een nieuw IP-adres of domeinnaam in.

*OPMERKING: Als uw mobiele client instellingen eerder vooraf zijn geconfigureerd op de nieuwe server dan zal uw client automatisch de login en configuratie-instellingen vernieuwen en verbinden met de nieuwe server. Indien het apparaat echter niet vooraf is geconfigureerd en aangesloten, moeten de stappen worden gevolgd die in de sectie Welkomstscherm en Menu Serverconfiguratie zijn vermeld.

Gebruikersnaam:Voer de gebruikersnaam in die u heeft ontvangen van uw beheerder.

Wachtwoord:Het wachtwoord dat hier moet worden ingevoerd is het wachtwoord dat door de beheerder op de server is ingesteld.

Vaste telefoontoestel:Voer het toestelnummer in dat overeenkomt met uw vaste telefoon.

*OPMERKING: Dit kan hetzelfde zijn als uw mobiele toestel.

Kiezen via Voorkeuren Configuratie Menu

Selecteer in het menu Nummervoorkeuren de optie 'Doorkiesvoorkeuren':

Preferences

De instellingen voor "Doorkiesvoorkeuren" worden hieronder samengevat:

dialthrough

Doorkiesnummer:Voer het pilot nummer voor uw DISA / Automatische bedienpost systeem in. Voer het volledige Doorkiesnummer in om te kiezen.

*OPMERKING: Het invoeren van alleen de laatste helft van het Doorkiesnummer zal niet werken.

Pauzeteken:Voer het teken in dat wordt gebruikt door uw telefoonsysteem om een ​​pauze aan te geven bv "," (een komma).

Netlijn toegang:Voer de code in die wordt gebruikt door Doorkiezen van uw telefoonsysteem om toegang tot een buitenlijn te krijgen, bv 9 is gebruikelijk.

Externe nummerlengte:Voer het aantal cijfers in dat een extern telefoonnummer geacht is te hebben, dat wil zeggen een telefoonnummer met minder cijfers dan de hier ingevoerde waarde wordt door Unified Communicator beschouwd als een intern nummer.

Selecteer de knop Terug om op te slaan en terug te keren naar het vorige menu.

Op dit punt is Unified Communicator geconfigureerd om verbinding te maken en te communiceren met, alsmede Doorkiesgesprekken te voeren en te ontvangen.

Selecteer de 'OK' knop om de instellingen op te slaan en Unified Communicator te gaan gebruiken, of configureer de volgende optionele instellingen hieronder.

Interface Configuratiemenu

Instelling voor het sorteren van extensies op nummer of naam:

interface

Sorteer toestellen:Als u deze optie selecteert, verschijnt een submenu waarmee u de extensies op het Aanwezigheidsscherm op naam of nummer kunt sorteren. Selecteer de gewenste optie voor het sorteren van extensies.

Selecteer de knop Terug om op te slaan en terug te keren naar het vorige menu.

Geavanceerde Instellingen

Instelling voor het automatisch starten van Unified Communicator bij het opstarten:

advanced

Laden bij herstarten:Selecteer deze optie om Unified Communicator automatisch te starten als uw telefoon herstart.

Tik op de knop 'OK' om uw instellingen op te slaan.

*OPMERKING: De hoofdinterface is waar de lijst van extensies naar het mobiele apparaat wordt gedownload (dit duurt meestal maar een paar seconden). Het Unified Communicator-pictogram wordt groen om aan te geven dat de app verbinding heeft gemaakt met uw telefoonsysteem.

Verbinding maken met een Multi-Tenanted omgeving

Verbinding maken met een Tenanted server, vereist extra Configuratie van uw Service Provider (die toegang heeft tot het UCServer Configuratie hulpmiddel).

Wanneer u verbinding maakt met een Tenanted Server, moet u eerst verbinding maken met de Master Tenant (u kunt dit doen door het volledige IP-adres of de domeinnaam in te voeren, die u van uw Service Provider hebt gekregen).

Indien succesvol, zal de Handset in de sectie Mobiele Apparaten geregistreerd worden. Uw serviceprovider koppelt vervolgens het apparaat aan de betreffende Tenant en de vereiste gebruikersaccountgegevens.

 Report this page

Personal/Company details provided to us through this website regarding an enquiry will only be used to specifically deal with that enquiry. We will not disclose your personal information to a third party or use it for marketing purposes without your permission. Please see our Privacy Policy for more information.