UC

Directory

Het tabblad Directory wordt gebruikt voor het doorzoeken van het Unified Communicator gedeelde adresboek en het toestelregister:

Directory

*OPMERKING: Scroll naar boven als er meer zoekresultaten worden gevonden dan op het scherm passen.

Om een extensie te kiezen, moet de gebruiker de bestemming selecteren zoals die wordt weergegeven in Aanwezigheid.

Indien er een vermelding in het telefoonboek bestaat waaraan meerdere nummers zijn toegekend, dan zal elk nummer afzonderlijk in de resultaten verschijnen.

*OPMERKING: Voor de Directory-functie is een Wi-Fi/3G-gegevensverbinding of beter vereist.

 Report this page

Personal/Company details provided to us through this website regarding an enquiry will only be used to specifically deal with that enquiry. We will not disclose your personal information to a third party or use it for marketing purposes without your permission. Please see our Privacy Policy for more information.