UC

Voorkeuren Doorkiezen

Instellingen voor kiesregels voor telefonie:

Dial Through

Doorkiesnummer:Voer het pilotnummer voor het DISA/Auto-bedienpostsysteem in. Voer het volledige DID-nummer in om door te kiezen.

*OPMERKING: Het invoeren van alleen de laatste helft van het Doorkiesnummer zal niet werken.

Pauzeteken:Voer het teken in dat door de telefooncentrale wordt gebruikt om een pauze aan te geven, b.v. "," (een komma).

Netlijn toegang:Voer het nummer in dat het telefoonsysteem nodig heeft voor toegang tot een buitenlijn, bijv. 9 is gebruikelijk.

*OPMERKING: Deze instelling is alleen van toepassing op 'Mobiel via doorkiezen' en wordt niet toegepast op Softphone-instellingen. Om inbellen te kunnen gebruiken op een Softphone, moet de netlijntoegang geconfigureerd worden op de Softphone app zelf.

Externe nummerlengte:Voer het aantal cijfers in dat een extern telefoonnummer zou moeten hebben.

*OPMERKING: Een telefoonnummer met minder cijfers dan de hier gedefinieerde waarde zal door Unified Communicator als een intern nummer worden beschouwd.

Selecteer de knop Terug op uw toestel om op te slaan en terug te keren naar het vorige menu.

 Report this page

Personal/Company details provided to us through this website regarding an enquiry will only be used to specifically deal with that enquiry. We will not disclose your personal information to a third party or use it for marketing purposes without your permission. Please see our Privacy Policy for more information.